luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2986 ha
Intravilan: 623 ha
Extravilan: 2363 ha
Populatie: 2366
Gospodarii: 895
Nr. locuinte: 1112
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Creţeni, Streminoasa, Mreneşti, Izvoru
Asezarea geografica:
Este situată de-a lungul pârâului Pesceana, în sud-vestul judeţului Vâlcea, pe DJ 677A, la 60 km faţă de Municipiul Râmnicu Vâlcea şi 10 km faţă de Municipiul Drăgăşani
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Viticultură
Zootehnie
Apicultură
Activitati economice principale:
Comerţ
Brutărie
Fermă de creşterea bovinelor şi puilor
Secţie fabricare diluanţi
Punct de lucru - Direcţia de drumuri
SC CORIMAN SRL - Creţeni, panificaţie
Punct de lucru - Staţie de betoane, extragerea petrolului
Obiective turistice:
Biserica din satul Creţeni (1750)
Biserica de lemn, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril construită în 1767
Monumentul eroilor dedicat eroilor din Războiul Mondial de la 1916-1918, construit în 1936
Evenimente locale:
Festivalul concurs interşcolar de muzică populară "Pridvorul tinereţii", care se desfăşoară anual în luna mai
Târgul anual din 8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Reduceri de taxe şi impozite locale
Proiecte de investitii:
SAPARD - Modernizare drum Creţeni-Izvoru
Alimentare cu apă în comuna Creţeni
Pod de beton armat în sat Creţeni
Reabilitare şcoli